Ordinul nr. 209/2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024, aduce modificări semnificative în ceea ce privește modalitățile de depunere a declaratiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu.

Declaratiile online pot fi transmise prin intermediul serviciului “eTAX – comunicare AFM online”, disponibil pe portalul web al Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Prin intermediul eTAX, contribuabilii pot si primi diverse documente și informații suplimentare, inclusiv decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii la Fondul pentru Mediu, titluri executorii, somatii, decizii de incetare a masurilor de executare silita, certificate de atestare privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, fise de declaratii si incasari, raspunsuri AFM la cereri de inregistrare in Registrul AFM-APR, notificari, informari și anunturi.

In cazul utilizarii eTAX nu se mai utilizeaza si alta modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administratia Fondului pentru Mediu in executarea legii.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administratiei Fondului pentru Mediu declaratii, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX poate fi depusă electronic de către reprezentanții legali sau imputerniciții acestora, cu semnătură electronică calificată.

Utilizarea serviciului de către reprezentanții legali este condiționată de înrolarea în aplicația informatică, însoțită de un document care atestă calitatea de reprezentant legal.

Utilizarea serviciului de către imputerniciți este posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, pe baza unei imputerniciri notariale atașate cererii de înrolare.

Imputernicirea notarială trebuie să cuprindă anumite elemente esențiale, inclusiv datele de identificare ale contribuabilului și ale reprezentantului legal, precum și acordul privind primirea de informări prin poștă electronică și acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciului eTAX.

Cererea de înrolare, semnată electronic de către Administratia Fondului pentru Mediu, va fi transmisă în format electronic către Serviciul “eTAX – comunicare AFM online”, însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de imputernicirea notarială.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoana înrolată pe platforma Serviciului “eTAX – comunicare AFM online”.

Aceste modificări aduse prin Ordinul nr. 209/2024 vin să faciliteze și să optimizeze procesul de comunicare și depunere a documentelor către Fondul pentru Mediu, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu cerințele și standardele legale impuse.