Depunerea formularului/formularelor de redirecționare a impozitului pe profit aferent anului 2023/anului fiscal modificat care se încheie în anul 2024 se efectuează până la termenele prevăzute la art. 42 alin. (4).

Începând cu dată de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat până la termenele de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoană juridică responsabilă. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la dată plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul și conținutul formularului de redirecționare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Prin urmare, depunerea formularului de redirecționare (formularul 177) a impozitului pe profit aferent anului 2023 se efectuează până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit. Astfel, formularul 177 nu se mai depune în termen de 6 luni de la dată termenului limita de depunere a declarației 101 (cum am avut în anul precedent spre exemplu), ci până la termenul de depunere a declarației 101, adică 25.06.2024.

Este necesară încheierea unui contract de sponsorizare cu entitatea non profit. Acest contract se poate încheia mai devreme de iunie 2024, chiar este indicat acest lucru.

De asemenea este important să verificați că entitatea sponsorizată să figureze în Registrul entităților de cult. Doar în acest caz va beneficia de sumele redirecționate de o societate plătitoare de impozit pe profit.

Solicitarea depusă prin D177 nu este soluționată instant. Mai întâi au loc o serie de verificări efectuate de către inspectorii ANAF (ONG ul să fie înregistrat în Registrul enitatilor de cult, sumele să fie declarate corect de societatea plătitoare de impozit pe profit etc.), după care ONG ul poate beneficia de acest ajutor financiar.