Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Codul fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obținut până în trimestrul sau în anul punerii în funcțiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Profitul investit reprezintă, potrivit prevederilor pct. 11, alin. (2) din Normele Metodologice, profitul contabil cumulat de la începutul anului la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat până în trimestrul punerii în funcțiune a activului.

La alin. (3) ale art. 22, se precizează ca în cazul în care în trimestrul în care se pun în funcțiune activele prevăzute la alin. (1) se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârșitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.

În concluzie, scutirea se poate acorda trimestrial, în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă și numai impozitul pe profit calculat și datorat pentru trimestrul în care s-au efectuat și pus în funcțiune investițiile respective poate fi scutit de la plată.

În concluzie, pentru determinarea scutirii de la plata impozitului pe profit trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

– să se realizeze profit contabil acoperitor;

– în situația în care se efectueaza investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea;

– suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. Dacă la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit și nu se mai repartizează la rezerve suma profitului investit (art. 22, alin. (5);

– prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe profit se aplică numai pentru activele considerate noi, care nu au mai fost utilizate anterior datei achiziției (art. 22, alin. (7);

– pentru activele respective se aplică numai amortizarea liniară, iar cheltuielile cu amortizarea fiscală sunt deductibile la  stabilirea rezultatului fiscal (art. 22, alin. (9);

– există obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioada egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani (art. 22, alin. (8).