• PFA versus SRL:

Intreprinzatorii aflati la inceput de drum  analizeaza frecvent varianta mai convenabila sub care isi vor desfasura activitatea : SRL sau PFA.

Avantajul major al activitatii organizate prin persoana fizica independenta ramane cel al gestionarii disponibilitatilori banesti .

Se stie ca intr-un SRL cea mai frecventa sursa de venituri ce se poate  pune la dispozitia asociatilor,  o reprezinta dividendele. Apare insa o mica problema aici, deoarece asociatul poate sa folosesca surplusul de lichiditati doar dupa ce sunt finalizate si depuse la finante situatiile financiare ale exercitiului financiar anterior sau situatiile financiare interimare, pentru acordarea de dividende. In schimb, disponibilul, asa cum rezulta din  Registrul de incasari si plati al unei persoane fizice autorizate, pot fi folositi de catre titularul de PFA in orice moment al anului.

Totusi, mentinerea valorii impozitului pe dividende la doar 5% , impreuna cu impozitarea cu doar 1% (respectiv 3%), fac ca desfasurarea unei activitati economice sa fie mult mai atractiva.

Daca luam exemplul unei persoane fizice autorizate care in 2021 ar obtine un venit brut de 100.000 EUR , cheltuieli deductibile 20.000 EUR (exclusiv CAS si CASS), aceasta ar plati :

10% impozit pe venit = 80.000*10%=8.000 EUR;

valoarea maxima la CAS aprox. 1.300 EUR;

valoarea maxima la CASS aprox. 500 EUR.

Rezulta astfel un total de taxe si contributii de 9.800 EUR, deci un venit net incasat de 70.200 EUR.

Daca aceeasi activitate ar fi desfasurata prin intermediul unei companii, la care persoana ar fi si angajata cu salariul minim, calculele ar arata asa:

Cifra de afaceri = 100.000 EUR, cheltuieli activitate (inclusiv salariat) =20.000 EUR

Impozit pe venit microintreprindere 1% = 1.000 EUR

Profit net (dividend brut) = 79.000 EUR

Impozit pe dividende 5%= 3.950 EUR, dividend net = 75.050 EUR

Rezulta un total de taxe de 4.950 EUR, iar venit net incasat = 75.050 EUR -2500 EUR taxe salarii  + 3300 EUR salariu net = 75.850 EUR.

Este vizibila astfel la un calcul simplu valoarea ce se poate economisi si chiar castiga daca activitatea desfasurata se restructureaza din PFA in SRL.

In acest context, in functie si de situatiile particulare, se poate observa o tendinta evidenta de avantajare din punct de vedere fiscal al microintreprinderilor, astfel ca PFA-ul ca forma de organizare este considerat superior doar datorita de posibilitatii de gestionare a disponibilului banesc, intr-o forma simplificata. Insa din punct de vedere al cheltuielilor asociate, microintreprinderea pare sa fie forma de organizare cea mai avantajoasa atat pentru cei care dispun deja de un PFA, cat si pentru cei care doresc sa isi infiinteze o forma de organizare juridica in decursul acestui an.

 • PFA-ul

PFA-ul este forma cea mai simpla prin care o persoana fizica poate desfasura individual si independent activitati economice, din toate domeniile, facand uz, in principal, de forta de munca proprie. Desfasurarea acestor activitati este reglementata de OUG 44 din 2008, cu modificarile aduse. PFA se refera atat la titularii unor intreprinderi individuale (IL), cat si familiale (IF).

Potrivit legii, veniturile din activitati independente sunt obtinute din activitati de:

-productie;

-comert – respectiv cumparare de bunuri pentru a fi revandute;

-organizarea de spectacole culturale, sportive si de entertainment;

-facilitare a incheierii de tranzactii printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agentie, de agent de asigurare;

-vanzare in regim de consignatie a bunurilor cumparate pentru a fi revandute sau produse destinate vanzarii;

-editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita;

-transport de bunuri si de persoane;

-prestari servicii.

Tot venituri din activitati independente sunt si cele din profesii liberale. Toate aceste venituri pot fi realizate individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Pentru a sti exact la ce obligatii fiscale se pot astepta, persoanele fizice autorizate este bine sa aiba la indemana un sistem eficient de calcul al veniturilor pentru PFA.

 • Ce inseamna PFA in sistem real, respectiv PFA cu norma de venit

Obligatiile fiscale fata de statul roman sunt reglementate de Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015 actualizata) si difera in functie de modul in care este determinat venitul net anual: in sistem real sau pe baza de norma de venit.

In sistem real, venitul net anual se stabileste in baza datelor din contabilitate. In aceasta situatie, contribuabilii au obligatia sa completeze in totalitate rubricile din Registrul de evidenta fiscala, potrivit prevederilor Ordinului Minstrului de Finante nr 3.254/2017.

In cazul persoanelor fizice autorizate, ale caror obligatii fiscale sunt calculate in sistem de norma de venit, acestea trebuie sa completeze in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri.

Registrul de evidenta fiscala functioneaza ca un centralizator al informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual sau al pierderii nete anuale, date care sunt mentionate in Declaratia privind venitul realizat in Romania. Acest registru se completeaza in fiecare an, cu totalul veniturilor si al cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat in Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege.

 • Obligatiile fiscale pentru PFA in sistem real

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile facute in sensul realizarii de venituri, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private sau destinate protocolului.

Nu orice persoana fizica autorizata poate sa aleaga determinarea venitului net pe baza de norma de venit, ci numai cele care au codurile CAEN corespunzatoare (Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica). Aceste coduri sunt specificate in Ordinul 925/2017, emis de Ministerul Finantelor.

Daca o persoana fizica autorizata pentru care venitul net este determinat pe baza de norma de venit obtine in anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 de euro, are obligatia ca, incepand cu anul fiscal care urmeaza, sa treaca pe sistemul real. Cursul de schimb valutar este stabilit de BNR, la sfarsitul anului fiscal In acest caz, contribuabilul are obligatia de a completa si de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Norma de venit pentru fiecare activitate in parte difera in functie de judet, respectiv Municipiul Bucuresti. Cifrele sunt stabilite de Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv ale Municipiului Bucuresti. Lista cu normele de venit este publicata, anual, pe site-ul oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica. De asemenea, Directiile finantelor publice au datoria de a publica si coeficientii de corectie care se stabilesc in urma consultarilor cu reprezentantii Consiliilor Judetene, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Folosindu-se de acesti coeficienti de corectie, contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit mentionate in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Procedura de ajustare a normei de venit este stabilita prin normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Valoarea normei de venit pentru fiecare activitate in parte nu poate fi mai mica de 12 salarii minime de baza brute. Acest lucru este valabil si pentru asocierile fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

 • Registre necesare pentru contabilitatea unui PFA în sistem real

Pentru a ține evidența contabilă în partidă simplă a unui PFA, o companie are nevoie de următoarele Registre contabile:

-Registrul Unic de Control (RUC) în termen de 30 de zile de la înființare

-Registrul de Evidență Fiscală (REF)  în termen de 30 de zile de la înființare.

RUC se achiziționează de la organul fiscal pe raza căruia vei avea sediul.

Trebuie achiziționat un RUC pentru sediu, iar în cazul în care există puncte de lucru declarate, se va achiziționa câte un RUC pentru fiecare punct de lucru ;se completează în cazul inspecțiilor.

Registrul de Evidență Fiscală este documentul în care se înregistrează totalul veniturilor și cheltuielilor aferente perioadei de activitate desfășurată până la data depunerii Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

•                Registre necesare pentru contabilitatea unui PFA la norma de venit

Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

Registrul unic de control se achizitioneaza în termen de 30 de zile de la înființare.

 • Depunere Declaratia unica PFA in sistem real si norma de venit

Şi în 2021 contribuabilii persoane fizice dar şi cei care realizează venituri din activităţi independente (PFA, II, IF, profesii liberale) care, au derulat /deruleaza o afacere în scopul obţinerii de profit, au profesat conform propriei calificări profesionale, au realizat câştiguri din investiţii în acţiuni sau obligaţiuni, au închiriat apartamente, au cesionat drepturi de proprietate intelectuală, au obţinut dividende în calitate de asociaţi etc., inclusiv cei care estimează că vor obţine în 2021 venituri de acest gen, este util să cunoască faptul că au obligaţia depunerii Declaraţiei unice.

Este bine de reamintit că persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF), profesiile liberale au obligaţia să completeze şi să depună Declaraţia unică până la data de 25 mai 2022.

Sunt prevăzute două termene de depunere a Declaraţiei Unice:

•                25 mai 2021;

•                În termen de 30 de zile de la începerea/incetarea/suspendarea unei activităţi.

 • Plata impozitului pe veniturile microintreprinderii

O persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal.

Persoanele juridice romane aplica obligatoriu impozitul pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile aplicabile microintreprinderii :

1. a realizat in anul anterior venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

2. capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

3. nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Persoanele juridice romane nou-infiintate la O.N.R.C.  platesc impozit in cota de 1% daca au cel putin un salariat cu contract de munca cu norma de 8 ore/zi , incheiat pentru o perioada nedeterminata, sau 3% daca nu are salariati.

 • Care sunt situatiile in care o societate nu mai aplica impozitul pe veniturile microintreprinderii

Microintreprinderile aplica sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderii numai daca  nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Potrivit prevederilor art. 55 alin (3) din Codul fiscal, in cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) si e) nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

Conditiile de la art. 47 lit.d) si e) sunt :

   d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale; 

   e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii. 

Asadar, spre exemplu,  daca intervine situatia  dizolvarii urmata de lichidare a  unei microintreprinderi demarata in anul 2020, care insa nu se finalizeaza procedural in cursul anului 2021, aveti obligatia sa treceti la sistemul de impunere privind impozitul pe profit incepand cu 01.01.2021 si sa depuneti declaratia mentiuni 010/700 pana la 31 martie 2021.

 •  Detaliere conditii de mentinere a aplicabilitatii cotei de impozitare

Asadar microintreprinderile platesc  impozit in cota de 1% sau 3% dupa cum au sau nu salariat .

Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective.

 In cazul in care persoana juridica romana nou-infiintata nu mai are niciun salariat, aceasta aplica cota de impozitare 1% incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea.

Un contract de munca cu norma intreaga este echivalent cu doua sau mai multe contracte cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi, in contextul conditiilor de indeplinit de catre o microintreprindere.

 • Modificarea cotei de impozitare

Microintreprinderile care nu au niciun salariat, in situatia in care angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare, trebuie sa faca acest lucru cu contract individual de munca :

– pe durata nedeterminata, sau

-pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.

Asadar,daca in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea.

Societatile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii pot avea 2 cote de impozitare in functie de numarul de salariati:

•                1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

•                3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un contract de munca cu norma intreaga este echivalent cu doua sau mai multe contracte cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi, in contextul conditiilor de indeplinit de catre o microintreprindere.

Conditia cu privire la salariat cu contract de munca se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

b) au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective.

 In cazul in care persoana juridica romana nou-infiintata nu mai are niciun salariat in primele 24 de luni, aceasta aplica cota de impozitare 1% incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea (in rest aplica 3%).

Pentru persoana juridica cu un singur salariat, al carui raport de munca inceteaza, conditia referitoare la salariat se considera indeplinita daca in cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

Pentru microintreprinderile care au un salariat și care aplica cota de impozitare de 1%, al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiași trimestru este angajat un nou salariat.

Asadar,daca in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea.

 • Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului

Exista si o alta situatie,  respectiv a microintreprinderilor care :

– au un capital social subscris de cel putin 45.000 lei

– au cel putin 2 salariati

Care pot opta, o singura data, sa aplice prevederile titlului II Impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care aceste conditii sunt indeplinite cumulativ, optiunea fiind definitiva.

Dupa trecerea microintreprinderii la regimul de platitor de 16% impozit profit, in cazul in care conditiile referitoare la cuantumul capitalului social si a numarul de salariati  nu sunt respectate, persoana juridica aplica sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei si/sau numarul salariatilor scade sub 2, daca  sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv daca au cifra de afaceri sub 1.000.000 eur.

In cazul in care, in perioada in care persoana juridica aplica prevederile titlului II, numarul de salariati variaza in cursul anului, in sensul scaderii sub 2, conditia trebuie reindeplinita in termen de 60 de zile, termen care se prelungeste si in anul fiscal urmator.

Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor ca urmare a optiunii se comunica organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care opteaza sa aplice prevederile titlului II se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

 • Registre obligatorii

Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de sediul ANAF din raza teritorială unde aveti inregistrat sediul social.

Pretul Registrului Unic de Control in 2021 este de aproximativ 30 de lei.

Persoanele juridice au obligatia ca in 30 de zile de la data inregistrarii sa achizitioneze registrul unic de control.